Verenigingen

Het besturen van een vereniging en het onderhouden van contacten met andere verenigingen en organisaties kost veel tijd van vrijwilligers. Ook kan het op de hoogte blijven van ontwikkelingen een hele uitdaging zijn. 

Cultuur in Uitvoering beschikt over een groot netwerk van professionals in de cultuursector met een bevoegdheid tot lesgeven en ontzorgt verenigingen. Wij verzorgen voor u de theorie- en praktlijklessen, leveren bekwame docenten, een leerlingvolgsysteem én het landelijke diploma. Ook subsidie-aanvragen om muziekeducatie binnen uw vereniging mogelijk te maken nemen wij u desgewenst uit handen. Daarnaast biedt Cultuur in Uitvoering in samenwerking met muziekverenigingen op basisscholen het project Music Kids. 

Samen met u houden wij de muziekopleiding voor zowel gemeente, ouders en verenigingen kwalitatief goed én betaalbaar!

Meer weten wat we voor uw vereniging kunnen betekenen?

Lees hieronder meer informatie of neem direct contact met ons op via het contactformulier. Cultuur in Uitvoering gaat graag met u in gesprek.  

Theorie- en praktijklessen

Cultuur in Uitvoering verzorgt zowel online theorieonderwijs als theorielessen én praktijklessen op een centrale locatie binnen een gemeente. Denk hierbij aan gehoortraining (solfège), noten lezen, maar ook muziektheorie d.m.v. games en het leren bespelen van het instrument. 

Leerlingvolgsysteem

Alle leerlingen van de bij de stichting aangesloten verenigingen registeren we in een zelfontwikkeld online leerling(volg)systeem. Hiermee heeft u gemakkelijk toegang tot:

  • leerling- , vereniging- en docentgegevens
  • aan het raamleerplan gerelateerd lesmateriaal. 
  • presentielijsten (met automatische berichtgeving naar penningmeester)
  • examen- en voortgangsgegevens
  • beooordelingsformulieren, rapporten en diploma's 

Ook biedt dit systeem een geautomatiseerd berichtenverkeer voor de online communicatie met uw leerlingen. Het systeem neemt hiermee veel administratieve werkzaamheden, zoals het aanmelden voor examens en de berichtgeving hierover naar uw leerling, docent, vereniging en het secretariaat uit handen. Uiteraard voldoet het leerlingvolgsysteem aan de privacywetgeving AVG.

Landelijk diploma

Stichting Cultuur in Uitvoering werkt voor de verstrekking van een landelijk diploma volgens het raamleerplan van het LKCA. Leerlingen die een examen met goed gevolg afleggen ontvangen een officieel erkend landelijk diploma.

Music Kids

Daar waar jongeren vroeger vaak door familietradities werden verbonden aan een muziekvereniging, is dit in de huidige maatschappij met zijn vele keuzemogelijkheden minder vanzelfsprekend. Dit project biedt een lespakket voor de basisschool, waarbij een grotere groep leerlingen op een laagdrempelige wijze kennis maakt met het bespelen van een instrument.

In nauw overleg met de school krijgen leerlingen onder schooltijd over een langere periode les in muziekbeoefening. We enthousiasmeren hen om muziek te maken en leren hen dat een instrument in een groep bespelen leuk is. Tijdens het slotoptreden met de lokale muziekvereniging presenteren de leerlingen dit aan ouders/buurt etc. Bij interesse stromen de kinderen na afloop van het project door naar de vereniging.

Onder schooltijd - 12 weken