Gemeente Stein

Stichting In Uitvoering organiseert educatieve projecten voor het primair onderwijs. Dit behelst alle muziekeducatie activiteiten in het binnen- en buitenschoolse aanbod en de vakleerkracht muziek.
Samen met de school kijken wij naar de mogelijkheden voor de vakleerkracht muziek en ontwikkelen we binnenschools of naschools aanbod.
 Met betrekking tot ons aanbod zijn er voor de school mogelijkheden voor aanbod op maat met de samenwerking van een regionale/plaatselijke muziekvereniging. Wij verbinden lokale verenigingen aan vakdocenten, daarmee ontstaat een doorgaande lijn van school naar naschools en buitenschools aanbod in cultuurbeoefening en -beleving Kinderen worden aangemoedigd tot actieve kunst & cultuurparticipatie. 

Afspraken:
1. Uitvoering van muziekeducatie-activiteiten binnen het primair onderwijs.
2. Een expliciete verbinding maken met lokale verenigingen en streven naar doorstroming van individuele leerlingen naar muzieklessen bij muziekverenigingen.