Gemeenten

Al op jonge leeftijd aandacht besteden aan muziek verrijkt de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Stichting Cultuur in Uitvoering draagt hier graag aan bij, in nauwe samenwerking met de gemeente. Wij adviseren gemeenten op het gebied van muziekeducatie en - onderwijs, maar ontlasten juist ook in de uitvoering.

Zo bieden we diverse activiteiten en projecten aan binnen zowel het primair onderwijs als de buitenschoolse opvang,  leveren we vakleerkrachten voor het primair onderwijs en een coördinator muziekeducatie voor uw gemeente. 

We maken tevens een expliciete verbinding tussen het primair onderwijs, de buitenschoolse opvang en de lokale verenigingen, waarin we streven naar doorstroming van leerlingen. 

Meer weten over wat we voor uw gemeente kunnen betekenen?

Kijk bij ons aanbod voor verenigingen of scholen of neem direct contact met ons op via het contactformulier. Cultuur in Uitvoering gaat graag met u in gesprek.