Gemeenten

Al op jonge leeftijd aandacht besteden aan muziek verrijkt de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Stichting Cultuur in Uitvoering levert graag een bijdrage hieraan, in nauwe samenwerking met de gemeente. Wij adviseren gemeenten op het gebied van muziekeducatie, maar ontlasten juist ook in de uitvoering.

Zo bieden we diverse activiteiten en projecten aan binnen zowel het primair onderwijs als de voor- en buitenschoolse opvang,  leveren we vakleerkrachten voor het primair onderwijs en een coördinator muziekeducatie voor uw gemeente. We maken tevens een expliciete verbinding tussen het primair onderwijs, de voor- en buitenschoolse opvang en de lokale verenigingen, waarin we streven naar doorstroming van leerlingen. Ook bieden we lokale verenigingen volledige ondersteuning bij hun eigen muziekopleiding.  

Wilt u meer weten over wat we voor uw gemeente kunnen betekenen?

Neem contact met ons op via het contactformulier. Cultuur in Uitvoering gaat graag met u in gesprek.