Scholen

Al op jonge leeftijd aandacht besteden aan muziek verrijkt de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. En waar kan dat beter dan op school? Stichting Cultuur in Uitvoering levert graag een bijdrage hieraan. Samen met u, de muziekvereniging uit de buurt én de gemeente onderzoeken we hoe we het muziekonderwijs binnen uw school kunnen verankeren. We begeleiden en adviseren u over de mogelijkheden van het vak muziek binnen het primair onderwijs en bieden u:

  • Vakleerkrachten
  • MusicKids, in samenwerking met een vereniging
  • Mini muzikantjes (voor dreumes, peuter en kleuter)
  • Naschools aanbod voor Groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8
  • Deskundigheidsbevordering muziek docententeam
  • Cultuurprojecten op maat, op aanvraag van school

Meer weten over wat wij voor uw school kunnen betekenen?

Lees hieronder meer informatie of neem direct contact met ons op via het contactformulier. Cultuur in Uitvoering gaat graag met u in gesprek.

Vakleerkrachten

Eén van onze kerntaken is het vinden en verbinden van cultuurprofessionals. Wij beschikken over een groot netwerk van professionals in de cultuursector met een bevoegdheid tot lesgeven.

De vakleerkracht is een professional op het gebied van bijvoorbeeld muziek, dans, beeldende vorming of drama. Door de inzet van een vakleerkracht snijdt het met mes aan twee kanten. Wanneer hij/zij voor de klas staat is er ruimte voor de leerkracht om andere taken uit te voeren, terwijl de kinderen op hoogwaardig niveau cultuuronderwijs genieten.

Cultuur in Uitvoering helpt scholen met het invullen van zowel vaste als tijdelijke vacatures. Wij zoeken de kandidaat met de gewenste kwaliteiten en verzorgen naast de werving en selectie de loonadministratie. Doordat de vakleerkracht niet op de loonlijst van de school staat, is en blijft er een grote mate van flexibiliteit.

Musickids

Daar waar jongeren vroeger vaak door familietradities werden verbonden aan een muziekvereniging, is dit in de huidige maatschappij met zijn vele keuzemogelijkheden minder vanzelfsprekend. Dit project biedt een lespakket voor de basisschool, waarbij een grotere groep leerlingen op een laagdrempelige wijze kennis maakt met het bespelen van een instrument.

In nauw overleg met de school krijgen leerlingen onder schooltijd over een langere periode les in muziekbeoefening. We enthousiasmeren hen om muziek te maken en leren hen dat een instrument in een groep bespelen leuk is. Tijdens het slotoptreden met de lokale muziekvereniging presenteren de leerlingen dit aan ouders/buurt etc. Bij interesse stromen de kinderen na afloop van het project door naar de vereniging.

Onder schooltijd - 12 weken

 

Mini muzikantjes (voor dreumes, peuter en kleuter)

Muziek draagt bij aan de vroegtijdige stimulering van de ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen. Daarom biedt Cultuur in Uitvoering de cursussen Mini Muzikantjes waarin de 4 hoofd ontwikkelingsgebieden (cognitieve, sociaal emotionele/ affectieve, conatieve en sensomotorische ontwikkeling) het uitgangspunt vormen. 

Muziek, beweging, sociale interactie, spel & vrij ontdekken staan centraal in de cursus, waarbij zang de verbindende rode draad vormt tussen de verschillende onderdelen van de les. Al het muzikaal aanbod in instrumenten & spelmateriaal wordt aangepast op de ontwikkelingsfase van het kind. 

We bieden:

  • Mini Muzikantjes dreumes (1-2 jaar)
  • Mini Muzikantjes peuter (2-4 jaar)
  • Mini Muzikantjes kleuter (4-6 jaar)

De lessen worden gegeven door gediplomeerde muziekdocenten en vinden plaats bij kinderopvang, op school of onder begeleiding van ouders, verzorgers en/of grootouders. 

Naschools aanbod

Tijdens ons naschools aanbod maken we leerlingen enthousiast voor muziek. Het spelen, zingen en ervaren van muziek staan centraal, waarbij we de muziektheorie speelsgewijs introduceren. De lessen zijn volgens de theorie van de muzikale domeinen - zingen, spelen, bewegen, luisteren, lezen/noteren, componeren en improviseren - opgebouwd. De naschoolse cursus wordt gegeven door een vakleerkracht Muziek en bestaat uit een reeks van 12 lessen van 45 minuten per les. Lees meer info over de naschoolse cursussen  

Deskundigheidsbevordering docenten

Cultuur in Uitvoering begeleidt scholen in het primair onderwijs ten aanzien van het vak muziek. We bieden deskundigheidsbevordering voor uw docenten in de vorm van coaching, workshops en/of studiedagen gericht op ritmiek, zang en schoolinstrumenten.