Scholen

Al op jonge leeftijd aandacht besteden aan muziek verrijkt de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. En waar kan dat beter dan op school? Stichting Cultuur in Uitvoering levert graag een bijdrage hieraan, in nauwe samenwerking met de muziekvereniging uit de buurt.

Samen met de vereniging én de gemeente bekijken we graag hoe we het muziekonderwijs binnen uw school kunnen verankeren.

Vakleerkrachten

 Eén van onze kerntaken is het vinden en verbinden van cultuurprofessionals. Wij beschikken over een groot netwerk van professionals in de cultuursector met een bevoegdheid tot lesgeven.

De vakleerkracht is een professional op het gebied van bijvoorbeeld muziek, dans, beeldende vorming of drama. Door de inzet van een vakleerkracht snijdt het met mes aan twee kanten. Wanneer hij/zij voor de klas staat is er ruimte voor de leerkracht om andere taken uit te voeren, terwijl de kinderen op hoogwaardig niveau cultuuronderwijs genieten.

Concreet betekent dit dat wij scholen helpen met het invullen van zowel vaste als tijdelijke vacatures. Aan de hand van de gewenste kwaliteiten waarover het personeel moet beschikken, zoeken wij de kandidaat die daar het beste bij past. Naast de werving en selectie verzorgen wij ook de loonadministratie. Doordat de vakleerkracht niet op de loonlijst van de school staat, is en blijft er een grote mate van flexibiliteit.

Interesse?   klik hier