Scholen

Al op jonge leeftijd aandacht besteden aan muziek verrijkt de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. En waar kan dat beter dan op school? Stichting Cultuur in Uitvoering levert graag een bijdrage hieraan. Samen met u, de muziekvereniging uit de buurt én de gemeente onderzoeken we hoe we het muziekonderwijs binnen uw school kunnen verankeren. We begeleiden en adviseren u over de mogelijkheden van het vak muziek binnen het primair onderwijs en bieden u:

 • Vakleerkrachten
 • MusicKids, in samenwerking met een vereniging
 • Naschools aanbod voor Groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8
 • Peutermuziek
 • Deskundigheidsbevordering muziek docententeam
 • Cultuur-projecten op maat, op aanvraag van school

Wilt u meer weten over wat wij voor uw school kunnen betekenen?

Kijk hieronder voor meer informatie of neem direct contact met ons op via het contactformulier. Cultuur in Uitvoering gaat graag met u in gesprek

Vakleerkrachten

Eén van onze kerntaken is het vinden en verbinden van cultuurprofessionals. Wij beschikken over een groot netwerk van professionals in de cultuursector met een bevoegdheid tot lesgeven.

De vakleerkracht is een professional op het gebied van bijvoorbeeld muziek, dans, beeldende vorming of drama. Door de inzet van een vakleerkracht snijdt het met mes aan twee kanten. Wanneer hij/zij voor de klas staat is er ruimte voor de leerkracht om andere taken uit te voeren, terwijl de kinderen op hoogwaardig niveau cultuuronderwijs genieten.

Cultuur in Uitvoering helpt scholen met het invullen van zowel vaste als tijdelijke vacatures. Wij zoeken de kandidaat met de gewenste kwaliteiten en verzorgen naast de werving en selectie de loonadministratie. Doordat de vakleerkracht niet op de loonlijst van de school staat, is en blijft er een grote mate van flexibiliteit.

Musickids

Daar waar jongeren vroeger vaak door familietradities werden verbonden aan een muziekvereniging, is dit in de huidige maatschappij met zijn vele keuzemogelijkheden minder vanzelfsprekend. Dit project biedt een lespakket voor de basisschool, waarbij een grotere groep leerlingen op een laagdrempelige wijze kennis maakt met het bespelen van een instrument.

In nauw overleg met de school krijgen leerlingen onder schooltijd over een langere periode les in muziekbeoefening. We enthousiasmeren hen om muziek te maken en leren hen dat een instrument in een groep bespelen leuk is. Tijdens het slotoptreden presenteren de leerlingen dit aan ouders/buurt etc. Bij interesse stromen de kinderen na afloop van het project door naar de vereniging.

Onder schooltijd - 12 weken

 

Naschools aanbod

Tijdens ons naschools aanbod maken we leerlingen enthousiast voor muziek. Het spelen, zingen en ervaren van muziek staan centraal, waarbij we de muziektheorie speelsgewijs introduceren. De theorielessen worden online aangeboden en zijn volgens de theorie van de muzikale domeinen - zingen, spelen, bewegen, luisteren, lezen/noteren, componeren en improviseren opgebouwd. Elke les bevat meerdere domeinen interactief maar ook fysiek, met als doel om afwisselende activiteiten aan te bieden zodat leerlingen geïnteresseerd blijven.

Alle lessen samen vormen een doorlopende leerlijn en dienen in de oorspronkelijke volgorde te worden aangeboden.

De naschoolse cursus wordt gegeven door een vakleerkracht Muziek (Docent-muziek-er) en bestaat uit een reeks van 12 lessen van 45 minuten per les.

Cursus

Groep

Doel

Inhoud

Groepsgrootte

Start to play

Groep 1-2

ontdekken 

We maken leerlingen op een ongedwongen manier enthousiast voor muziek. Leren luisteren naar muziek en spelenderwijs liedjes verzinnen, samen zingen, klappen en bewegen op muziek staan centraal

8-15 cursisten

Kick it off  

 

 

 

Groep 3-4

 

 

 

ontwikkelen

 

 

 

We ontwikkelen bij leerlingen gevoel voor muziek door te zingen, bewegen, luisteren, improviseren en noteren. Ze maken muziek maken met hun stem, lichaam en instrumenten zoals boomwhackers.

 

10-15 cursisten

 

 

 

Join the band

 

 

 

Groep 5-6

 

 

 

begeleiden

 

 

 

We begeleiden leerlingen in een vervolgtraject naar muziekverenigingen en alle mogelijk instrumentale opleidingen. Naast het luisteren en maken van muziek staat ook het componeren en de introductie van het orkest centraal. 

 

 

Tackle the notes

 

 

 

 

 

Groep 7-8

 

 

 

 

 

begeleiden

 

 

 

 

 

We begeleiden leerlingen in een vervolgtraject naar muziekverenigingen en alle mogelijk instrumentale opleidingen, met een knipoog naar de popsector. We Ze maken kennis met verschillende muziekstijlen
uitvoering in een band en organiseren zelf een mini concert. 

 

 

8-15 cursisten

 

 

 

 

 

Deskundigheidsbevordering docenten

Cultuur in Uitvoering begeleidt scholen in het primair onderwijs ten aanzien van het vak muziek. We bieden deskundigheidsbevordering voor uw docenten in de vorm van coaching, workshops en/of studiedagen gericht op ritmiek, zang en schoolinstrumenten. 

 

Dit betekent concreet:

 • Het team begeleiden richting specialisatie ten aanzien van muziekonderwijs door coaching, workshops en/of studiedagen gericht op ritmiek, zang en schoolinstrumenten.
 • Docenten die affiniteit hebben met muziek bijscholen.
 • Werken aan transitie door docenten flexibel in te zetten voor de klas.
 • Een maatschappelijke rol vervullen ten aanzien van de doorstroom van leerlingen naar verenigingen in de regio.
 • Het creëren van een doorlopende leerlijn muziek.
 • Het verduurzamen van de relatie met het culturele veld, het creëren van naschools aanbod in samenwerking met verenigingen of mogelijke andere partners.
 • Niet meer werken vanuit een ad-hoc missie, maar verduurzaming naar een structurele samenwerking.

Peutermuziek