Gemeente Vaals

Stichting Cultuur in Uitvoering begeleidt en adviseert verenigingen in de gemeente Vaals over muziekonderwijs. De stichting werkt aan de hand van een opleidingscoördinator, werkgroep en een secretariaat. 

Opleidingscoördinator Stichting Cultuur in Uitvoering
De opleidingscoordinator neemt de volgende taken voor zijn/haar rekening:

 • adviseren van het stichtingsbestuur / opleidingscommissies en docenten
 • aansturen werkgroep
 • ontwerpt daar waar nodig hulpmiddelen ter ondersteuning van het raamleerplan
 • diploma-uitreiking
 • opstellen jaarprogramma
 • praktijkexamens
 • rapporten
 • halfjaarlijkse statusgegevens subsidieverstrekking
 • theorie-examens en -lessen
 • gegevens uitwisseling website
 • beheer leerlingvolgsysteem

Werkgroep Stichting Muziekonderwijs Vaals
De leden van de werkgroep  nemen de volgende taken voor hun rekening:

 • plannen van theorielessen, theorie- en praktijk examens, vakantieroosters, diploma-uitreiking, solistenconcoursen en voorspeelavonden
 • participeren mee in muziekeducatieprojecten op school
 • actualiseren van Leerling(volg)systeem met gegevens leerlingen.

Secretariaat Cultuur in Uitvoering
Het secretariaat van Cultuur in Uitvoering voert de volgende taken uit:

 • examenbureau
 • beheer leerlingvolgsysteem
 • verantwoordelijk voor theoriecertificaten en diploma’s
 • assisteert de opleidingscoördinator op het gebied van niet muziekinhoudelijke zaken.