Docenten

Docenten zijn bereid zich voor langere tijd te verbinden aan Cultuur in Uitvoering en spelen een grote rol bij de uitvoering van het muziekonderwijs. 

Voor het verzorgen van het muziekonderwijs worden de docenten door de aangesloten muziekverenigingen gecontracteerd. Voorafgaand aan het eerste contact tussen vereniging en docent voert de opleidingscoördinator een intakegesprek. Hierin worden de kwaliteit, bevoegdheid en de didactische vaardigheden beoordeeld. Periodiek wordt de inzet geëvalueerd en teruggekoppeld naar de aangesloten verenigingen.
Alle docenten werken op freelance basis; de beloning voor de werkzaamheden is gebaseerd op de tarieven zoals die gehanteerd worden door de bond van toonkunstenaars.

Ten gevolge van de succesvolle implementatie is Cultuur in Uitvoering geregeld op zoek naar enthousiaste docenten.