Theorielessen Stichting Muziekonderwijs Opmaat

Locatie
Noeber Beemden
Burgemeester Pijlstraat 5A
6365 CG Schinnen

 

Tijdsstip:
Theorieles   A  17.30 uur
Theorieles   B  18.30 uur
Theorieles   C  19.30 uur

Data:
09  januari
16 januari*
23 januari
30 januari
06 februari
13 februari (reserveles 1)*
05 maart
12 maart
19 maart (examen voorbereid van het blad zingen) GEANNULEERD
26 maart GEANNULEERD
02 april GEANNULEERD
09 april (reserveles 2)
07 mei
14 mei
* LET OP: de lessen op 16 januari en 13 februari vinden plaats in het gebouw van het JIS.
Adres JIS - Burgemeester Pijlsstraat 1E, 6365 CG Schinnen.

Op de lessen zorg je zelf voor:
- Schrijfgerei, inclusief klapper met papier of een schrift.
- Originele en meest actuele theorieboek.

Lesmateriaal
LET OP! Onderstaande geldt niet voor leerlingen die ongestemd slagwerkopleiding volgen. Het lesmateriaal voor deze leerlingen wordt door de vereniging verstrekt.

Let op! Het kan zijn dat de theorieboeken centraal door de vereniging worden ingekocht. Vraag dit na bij jouw vereniging
Als je het zelf moet kopen vind je de bestelinformatie hieronder.

Bestelinformatie
De meest recente versie van het lesboek en de daarbij behorende CD is verkrijgbaar bij:

Elly’s klarinetatelier
Adres:            Raadhuisstraat 17, 6438 GZ  Oirsbeek
Telefoon:         0031-(0)6-42748910
Website:         www.klarinet.eu

 of via internet te bestellen bij;
Klik hier

Deze link leidt naar het welkomstscherm van Music Shop
Filter op “algemene muziektheorie”
Maak afhankelijk van de te volgen lessen keuze uit
Algemene muziektheorie, examen A + CD
Algemene muziektheorie, examen B + CD
Algemene muziektheorie, examen C + CD
Algemene muziektheorie, examen D + CD
Let op: Dit geldt NIET voor de slagwerkers.