Toezegging deelname Musickids Vaals

Concreet betekent dit dat wij de komende twee jaar dankzij de steun van deze twee fondsen een duurzaam leerlingenwervingstraject kunnen starten op alle basisscholen in de Gemeente Vaals. De bedoeling van dit initiatief is een duurzame relatie op te bouwen met de basisscholen in de Gemeente Vaals teneinde de volkscultuur in de Gemeente Vaals veilig te stellen. Voor de verenigingen van Stichting Muziekonderwijs Vaals  ontstaan er op deze manier mogelijkheden voor participatie en betrokkenheid op alle basisscholen in de Gemeente Vaals.