Structurele Kunst & Cultuureducatie Eijsden Margraten

Structurele Kunst & Cultuureducatie Eijsden Margraten

Voor een aantal scholen in de  Gemeente Eijsden-Margraten verzorgen en organiseren wij de structurele Kunst & Cultuureducatie (SKEM).

Basisschoolleerlingen maken hierbij kennis met de disciplines muziek, toneel/drama en beeldende kunst aan de hand van wekelijkse lessen gegeven door vakdocenten.
Bij de disciplines toneel, drama en beeldende kunst wordt een link gelegd naar milieu & duurzaamheid. Wij verbinden lokale verenigingen, vakdocenten en culturele instellingen,  daarmee ontstaat een doorgaande lijn van school naar naschools en buitenschools aanbod in cultuurbeoefening en -beleving.

Kinderen worden aangemoedigd tot actieve kunst & cultuurparticipatie.Cultuur in Uitvoering verzorgt de werving en selectie van SKEM-vakdocenten, de praktische organisatie/coördinatie en de planning van de lessen, naast de hele organisatie ondersteunen wij verenigingen en scholen bij subsidieaanvragen (o.a.SamenDoor!)