Opdracht Gemeente Sittard-Geleen

Opdracht Gemeente Sittard-Geleen

Vanaf september 2020 zijn wij samen met Myouthic begonnen aan onze nieuwe opdracht “het muziekonderwijs” in de gemeente Sittard-Geleen.
Stichting Cultuur In Uitvoering werkt in opdracht van Stichting Myouthic, organiseert educatieve projecten voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit behelst alle muziekeducatie activiteiten in het binnen- en buitenschoolse aanbod, behalve de langlopende cursorische cursussen die door Stichting Myouthic zijn ontwikkeld en die versleuteld zitten in het cursorisch aanbod.

Samen met de school kijken wij  naar de mogelijkheden voor de vakleerkracht muziek, ontwikkelen we binnenschools of naschools aanbod samen met de vakleerkracht. Hierbij zijn er voor de school mogelijkheden voor aanbod op maat met de samenwerking van een regionale/plaatselijke muziekvereniging. Wij verbinden lokale verenigingen aan vakdocenten, daarmee ontstaat een doorgaande lijn van school naar naschools en buitenschools aanbod in cultuurbeoefening en -beleving. Kinderen worden aangemoedigd tot actieve kunst & cultuurparticipatie.