MIJNSPOORPAD SCHINNEN

MIJNSPOORPAD SCHINNEN

Waarom het Mijnverleden ?
Mijnbouw was voor Limburg en de Limburgers veel meer dan het zware, stoffige en gevaarlijke werk diep onder de grond. De mijnbouw heeft tussen 1900 en 1974 een zeer duidelijke stempel gedrukt op eigenlijk alle aspecten in de Limburgse samenleving. Vandaag de dag lijkt de mijnbouw voorgoed uit Limburg verdwenen.  Zwart heeft weer plaatsgemaakt voor groen. De materiële getuigenissen van het mijnbouwverleden zijn rigoureus gesloopt. Te rigoureus.  Alleen een paar monumenten herinneren nog aan de eens zo overheersende bedrijfstak. Toch is daarmee de herinnering gelukkig niet uitgevlakt. De belangstelling voor het Limburgse mijnbouwverleden neemt zelfs toe. Zowel in Limburg als vlak over de grens in Duitsland en België zijn de laatste jaren musea verrezen die er aandacht aan schenken. De grote belangstelling voor de vele activiteiten die een paar jaar geleden werden georganiseerd, toen werd herdacht dat precies een eeuw geleden Staatsmijnen van start gingen, is een recent bewijs dat de mijnbouw in Limburg nog steeds een levend stuk verleden is.

Het mijnverleden heeft recht op aandacht vanwege de enorme betekenis die de steenkolenmijnbouw in de geschiedenis van de Limburgse samenleving heeft gehad.