Deskundigheidsbevordering muziekonderwijs basisschool

Deskundigheidsbevordering muziekonderwijs basisschool

Het project zal worden geleid door een gespecialiseerde docent. Eerst participeren de leerkrachten tijdens de lessen, verderop in het project zullen de leerkrachten zelf de lessen gaan geven waarbij zij zullen worden ondersteund door Stichting in Uitvoering.

Na vier jaar van deskundigheidsbevordering zijn wij van mening dat de desbetreffende leerkrachten het project kwalitatief kunnen dragen en voldoende handvaten hebben om dit project structureel te verankeren in de school. Belangrijk is wel dat deze leerkrachten op de school werkzaam blijven.
Wij begeleiden 2 docenten per school die affiniteit hebben met muziek.

Dit project heeft een maatschappelijke rol ten aanzien van de doorstroom van leerlingen naar verenigingen in de regio. Verenigingen doen een bijdrage in de kosten en participeren in dit project.

Korte inhoud project
Leerlingen van goep 6 krijgen gedurende een lange periode ( 13 weken) onder schooltijd de kans een blaasinstrument te bespelen.  De eerste 3 lessen zijn introductielessen, vanaf les 4 blazen ze elke week op het gekozen instrument. Er wordt geoefend per instrumentgroep maar ook klassikaal, waardoor de leerlingen meteen leren samenspelen. Gedurende het project werken we naar een uitvoering, tijdens dit concert presenteren de kinderen het project aan ouders in samenwerking met de plaatselijke muziekverenigingen. De presentatie van deze uitvoering gebeurt door de plaatselijke vereniging.
Na dit concert krijgen de kinderen de kans op school verder te leren in groepsverband onder leiding van een docent van de vereniging. Na afloop van het project stromen de kinderen door in de blazersklas van de harmonie/fanfare, waarna ze uiteindelijk instromen in het (leerling)orkest van de harmonie/fanfare.

Samenwerkingspartners :