Cultuur in Uitvoering aan de slag in Eijsden Margraten

Cultuur in Uitvoering aan de slag in Eijsden Margraten

Voor een aantal scholen in de  Gemeente Eijsden-Margraten verzorgen en organiseren wij  structurele kunsteducatie (SKEM).

SKEM staat voor structurele kunst en cultuureducatie Eijsden-Margraten. Basisschoolleerlingen maken hierbij kennis met de disciplines muziek, toneel/drama en beeldende kunst aan de hand van wekelijkse lessen gegeven door vakdocenten.
Bij de disciplines toneel, drama en beeldende kunst wordt een link gelegd naar milieu & duurzaamheid.

Wij verbinden lokale verenigingen, vakdocenten en culturele instellingen,  daarmee ontstaat een doorgaande lijn van school naar naschools en buitenschools aanbod in cultuurbeoefening en -beleving. Kinderen worden aangemoedigd tot actieve kunst & cultuurparticipatie.

 

Cultuur in Uitvoering verzorgt de werving en selectie van SKEM-vakdocenten, de praktische organisatie/coördinatie en de planning van de lessen. Daarnaast ondersteunen wij verenigingen en scholen bij subsidieaanvragen (o.a.SamenDoor!)