Cultuureducatie

Stichting Cultuur in Uitvoering begeleidt en adviseert scholen over de mogelijkheden van het vak muziek binnen het onderwijs. Wij bieden een:

 • Vakdocent cultuur
 • MusicKids of Musckids light, in samenwerking met een vereniging
 • Naschools aanbod voor Groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8
 • Projecten op maat, op aanvraag van een school
 • Deskundigheidsbevordering docententeam

Vakdocent

De missie van Stichting Cultuur in Uitvoering is om zoveel mogelijk leerlingen in aanraking te laten komen met cultuur. Eén van onze kerntaken is dan ook het vinden en verbinden van cultuurprofessionals. Wij beschikken over een groot netwerk van professionals in de cultuursector met een bevoegdheid tot lesgeven.

De vakleerkracht is een professional op het gebied van bijvoorbeeld muziek, dans, beeldende vorming of drama. Door de inzet van een vakleerkracht snijdt het mes aan twee kanten. Wanneer hij/zij voor de klas staat is er ruimte voor de leerkracht om andere taken uit te voeren, terwijl de kinderen op hoogwaardig niveau cultuuronderwijs genieten.

Concreet betekent dit dat wij scholen helpen met het invullen van zowel vaste als tijdelijke vacatures. Aan de hand van de gewenste kwaliteiten waarover het personeel moet beschikken, zoeken wij de kandidaat die daar het beste bij past. Naast de werving en selectie verzorgen wij ook de loonadministratie. Doordat de vakleerkracht niet op de loonlijst van de school staat, is en blijft er een grote mate van flexibiliteit.

MusicKids

Daar waar jongeren vroeger vaak door familietradities werden verbonden aan een muziekvereniging, is dit in de huidige maatschappij met zijn vele keuzemogelijkheden minder vanzelfsprekend. Dit project biedt een lespakket voor de basisschool, waarbij een grotere groep leerlingen op een laagdrempelige wijze kennis maken met het bespelen van een instrument.

Met het opzetten van MusicKids op basisscholen bereiken we een grote groep jeugd. In nauw overleg met de school krijgen zij onder schooltijd over een langere periode les in muziekbeoefening. We prikkelen de leerlingen in deze eerste periode van het project, leren ze dat een instrument in een groep bespelen leuk is. Tijdens het slotoptreden presenteren de kinderen dit aan ouders/buurt etc. Na afloop van het project stromen de kinderen door naar de vereniging.

Onder schooltijd - 12 weken

 

 

 

Musickids light

Ieder jaar organiseren wij op aanvraag in samenwerking met een muziekvereniging een project onder schooltijd. Onder leiding van een bevoegd docent volgen alle leerlingen van groep 5 of 6 een aantal introductielessen samen met een vereniging

Onder schooltijd - 4 weken

NASCHOOLS AANBOD VANAF SCHOOLJAAR 2022-2023

Het doel van ons naschools aanbod is leerlingen enthousiast te maken voor muziek.
De focus ligt hierbij op het spelen, zingen en ervaren van muziek, waarbij de muziektheorie speelsgewijs geïntroduceerd wordt. Om dit te bereiken, zijn de lessen digitaal vormgegeven en volgens de theorie van de muzikale domeinen - zingen, spelen, bewegen, luisteren, lezen/noteren, componeren en improviseren. Elke les bevat meerdere domeinen interactief maar ook fysiek, met als doel om afwisselende activiteiten aan te bieden zodat leerlingen geïnteresseerd blijven.

De lessen zijn opgebouwd uit een intro, een kern en een afsluiting. Alle lessen samen vormen een doorlopende leerlijn en dienen in de oorspronkelijke volgorde te worden aangeboden.

De naschoolse cursus wordt gegeven door een vakleerkracht Muziek (Docent-muziek-er) en bestaat uit een reeks van 12 lessen van 45 minuten per les.

Start to play   Groep 1-2 ontdekken
Kick it off   Groep 3-4 ontwikkelen
Join the band Groep 5-6 begeleiden
Tackle the notes Groep 7-8 stimuleren

 

Start to play
Ben je nieuwsgierig naar muziek? Dan is deze naschoolse cursus echt iets voor jou!
Zingen, klappen en bewegen op muziek samen met je vriendjes en vriendinnetjes uit de klas. Leren luisteren naar muziek en spelenderwijs liedjes verzinnen.

In deze 12 lessen maken we kinderen op een ongedwongen manier enthousiast voor muziek.

 

Kick it off
Ben je nieuwsgiering naar muziek? Dan is deze naschoolse cursus echt iets voor jou! 
Je leert om muziek te maken met jouw stem, lichaam en met instrumenten zoals boomwhackers. Verder bedenk je samen met andere kinderen uit groep 3 & 4 eigen muziekstukjes. Ook luister je naar een muzikaal sprookje en beweeg je op muziek. In de laatste les treed je zelfs op voor publiek!

In deze interactieve cursus van 12 lessen ontwikkelen kinderen gevoel voor muziek door te zingen, bewegen, luisteren, improviseren en noteren.

 

Join the band
Wil je graag zelf muziek leren zingen, lezen, spelen en bedenken, samen met andere kinderen uit groep 5 en 6? Dan is deze naschoolse cursus echt iets voor jou! Zo leer je bijvoorbeeld om de zelfbedachte muziekstukjes op te schrijven zoals een echte componist. Ook luister je samen met andere leerlingen naar muziek, speel je met schoolinstrumenten en bedenken jullie eigen bodypercussie-ritmes. In deze cursus introduceren wij het orkest en stellen wij je voor aan de muziekvereniging. In de laatste les treed je zelfs op voor publiek.

 Deze cursus begeleidt leerlingen in een vervolgtraject naar verenigingen en naar alle mogelijke instrumentale opleidingen.

 

Tackle the notes
Ontdek en ontwikkel je muzikale talent!
In deze cursus maak je kennis met de verschillende muziekstijlen en breng je deze tot uitvoering in een band. In de laatste les organiseren jullie samen een mini-concert.

Deze cursus begeleidt leerlingen in een vervolgtraject naar verenigingen en naar alle mogelijke instrumentale opleidingen, met een knipoog naar de popsector.

 

Deskundigheidsbevordering

Cultuur in Uitvoering begeleidt scholen in het primair onderwijs ten aanzien van het vak muziek. Dit betekent concreet:

 • Het team begeleiden richting specialisatie ten aanzien van muziekonderwijs door coaching, workshops en/of studiedagen gericht op ritmiek, zang en schoolinstrumenten.
 • Docenten die affiniteit hebben met muziek bijscholen.
 • Werken aan transitie door docenten flexibel in te zetten voor de klas.
 • Een maatschappelijke rol vervullen ten aanzien van de doorstroom van leerlingen naar verenigingen in de regio.
 • Het creëren van een doorlopende leerlijn muziek.
 • Het verduurzamen van de relatie met het culturele veld, het creëren van naschools aanbod in samenwerking met verenigingen of mogelijke andere partners.
 • Niet meer werken vanuit een ad-hoc missie, maar verduurzaming naar een structurele samenwerking.