Amateurkunst

Stichting Cultuur in Uitvoering begeleidt en adviseert verenigingen over muziekonderwijs, en implementeert een nieuwe vorm van muziekonderwijs door en met verenigingen. In de uitvoering van de opdracht speelt verenigingsondersteuning een belangrijke rol. Participatie en betrokkenheid zijn de middelen om te komen tot kwalitatief goed muziekonderwijs.

Opleidingscoördinator

Cultuur in Uitvoering werkt aan de hand van het nieuwe raamleerplan van de LKCA. Het raamleerplan schrijft voor dat een opleidingscoördinator wordt aangesteld die toeziet op een correcte uitvoering van het raamleerplan. Ter ondersteuning van zowel de opleidingscoördinator als de werkgroep werkt de stichting met een secretariaat.

Werkgroep

Om de opleiding voor alle betrokkenen financieel zo gunstig mogelijk te houden worden veel werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers van de plaatselijke muziekverenigingen. Dit vergroot de betrokkenheid, samenwerking en een open communicatie. De leden van de werkgroep nemen de volgende taken voor hun rekening:

  • plannen van theorielessen, theorie- en praktijk examens, vakantieroosters, diploma-uitreiking, solistenconcours, voorspeelavonden en leerlingenwervingsprojecten;
  • actualiseren van Leerling(volg)systeem met gegevens leerlingen.

Certificering

Stichting Cultuur in Uitvoering werkt voor de verstrekking van een landelijk diploma samen met het LKCA en Hobéon en committeert zich hiermee aan de regels die beide organisaties hiervoor hanteren. Leerlingen die een examen met goed gevolg afleggen ontvangen een officieel erkend landelijk diploma.

Centraal leerling(volg)systeem

Alle leerlingen van de bij de stichting aangesloten verenigingen worden geregistreerd in een online leerling(volg)systeem. Hieruit wordt naar behoefte voor de opleiding belangrijke informatie gehaald. Ook alle administratieve taken van het secretariaat zijn gekoppeld aan dit systeem.

Voorwaarden

Voor de overdracht aan kennis stelt Cultuur in Uitvoering een aantal voorwaarden waaronder het bijhouden van het leerlingvolgsysteem en participatie in de werkgroep. Daarnaast wordt er altijd in overleg bepaald welke docenten invulling geven aan het muziekonderwijs bij de vereniging.