Mogelijkheden

Kunstzinnige vorming is belangrijk voor de persoonlijke en algemene ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen. Muziekonderwijs levert daaraan een belangrijke bijdrage. Stichting Cultuur in Uitvoering heeft een nieuwe, eigentijdse succesformule ontwikkeld voor het muzikaal opleiden van kinderen en jongeren van 6 t/m 21 jaar waarbij het onderwijs op een andere wijze wordt georganiseerd, anders dan het traditionele muziekonderwijs zoals dat in muziekscholen wordt gegeven.

Stichting Cultuur in Uitvoering laat kinderen in het kader van cultuureducatie kennismaken met het bespelen van muziekinstrumenten. Dit gebeurt via muziekprojecten in het onderwijs, naschoolse activiteiten en gastlessen. De uitvoering vindt plaats in nauwe samenwerking met gemeenten, muziekverenigingen en scholen.

Daarnaast biedt Cultuur in Uitvoering verenigingsondersteuning. Overdracht van kennis en vaardigheden geven een impuls aan kwalitatief goed muziekonderwijs voor muziekverenigingen.

Selecteer in de linkerkolom welk aanbod voor jou van toepassing is.

Kwaliteitskenmerk Cultuurkeur (Ck)

Stichting in Uitvoering beschikt over het kwaliteitskenmerk Cultuurkeur (Ck). Deze certificering is door het onafhankelijke bureau Hobéon verleend op basis van toetsing. Het keurmerk is in het leven geroepen door Cultuurconnectie, de landelijke brancheorganisatie voor cultuureducatie en amateurkunst, en is bedoeld voor alle organisaties die werkzaam zijn in de cultuureducatie en amateurkunst.