SCHOLEN

"Uit onderzoek blijkt dat muzikale training kinderen goed voorbereidt op een academische toekomst"
Bron: nu.nl 18 juni 2014

HOE KUNT U MEEDOEN?


Al op jonge leeftijd aandacht besteden aan muziek verrijkt de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. En waar kan dat beter dan op school? Stichting In Uitvoering levert graag een bijdrage hieraan, in nauwe samenwerking met de muziekvereniging uit de buurt.

Samen met de vereniging én de gemeente bekijken we graag hoe we het muziekonderwijs binnen uw school  kunnen verankeren.

INTERESSE? NEEM CONTACT MET ONS OP