MUZIEK­VERENIGINGEN

"Er bestaat een enorme behoefte om de drempel naar muziekverenigingen zoveel mogelijk te verlagen"

Muziekverenigingen hebben - nog steeds - een belangrijke maatschappelijke functie.
De toenemende individualisering binnen de samenleving en een afnemende invloed van de traditionele collectieve verbanden zijn echter sterk merkbaar, vooral ook in het verenigingsleven. Veranderende omstandigheden noodzaken tot het ontwikkelen van nieuwe visies met oog voor de lange termijn. Om het bestaansrecht van verenigingen op de lange termijn te garanderen, is praktische ondersteuning niet alleen een hulpmiddel maar ook bittere noodzaak.

BEHOEFTE AAN ONDERSTEUNING EN NIEUWE LEDEN?


Naast ondersteunen is het belangrijk verenigingen te informeren en centraal te verbinden. Het besturen van een vereniging kost veel tijd en gebeurt hoofdzakelijk door vrijwilligers. Het is voor bestuurders lastig om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en tijdrovend om verbindingen te leggen met andere verenigingen c.q. organisaties. Dit laatste ziet Stichting In Uitvoering als een belangrijke taak bij het invullen en het organiseren van muziekonderwijs samen met de verenigingen.

Het onderbrengen van het muziekonderwijs bij In Uitvoering leidt tot een kwalitatief betere muziekopleiding voor de verenigingen waarbij gebruik wordt gemaakt van een digitaal leerlingvolgsysteem. Naast de belangen van de leerling wordt daarnaast ook duidelijk rekening gehouden met het belang van de vereniging. Dit vereist wel een professionele aanpak en organisatie van het muziekonderwijs. Ondersteuning van het muziekonderwijs op basisscholen levert daarbij een belangrijke basis voor de continuïteit van succesvol muziekonderwijs bij de verenigingen.

Door een vereniging in het hele proces mee te laten participeren, worden de verenigingen vanzelfsprekend veel nauwer betrokken bij de opleiding. Vooral door de inzet van eigen vrijwilligers en het steeds in het oog houden van het verenigingsbelang blijft deze vorm van muziekopleiding voor zowel gemeente, ouders en verenigingen ook op de langere termijn betaalbaar. Door de inzet van vrijwilligers binnen de organisatie van de opleiding is er sprake van zeer grote betrokkenheid, samenwerking en een open communicatie met korte communicatielijnen.

In Uitvoering gaat graag met u in gesprek om het muziekonderwijs binnen uw vereniging voor de toekomst zeker te stellen.

INTERESSE? NEEM CONTACT MET ONS OP