CULTUUR IN UITVOERING

Kunstzinnige vorming is belangrijk voor de persoonlijke en algemene ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen. Muziekonderwijs levert daaraan een belangrijke bijdrage.

Stichting In Uitvoering biedt verenigingsondersteuning, overdracht van kennis en vaardigheden om te komen tot kwalitatief goed muziekonderwijs, daarnaast heeft Stichting In Uitvoering een nieuwe, eigentijdse succesformule ontwikkeld voor het muzikaal opleiden van kinderen en jongeren van 6 t/m 21 jaar. In nauwe samenwerking met gemeenten, muziekverenigingen en scholen maken kinderen kennis met het bespelen van muziekinstrumenten. Dit gebeurt door muziekprojecten in het onderwijs, het aanbieden van naschoolse activiteiten en het verzorgen van gastlessen.

 

Naast muziekonderwijs als hardcore business richt Stichting in Uitvoering zijn expertise ook op kunst & cultuureducatie

ACTUEEL & AGENDA

18
jan
2018
Start Theorielessen Stichting Muziekonderwijs Opmaat Gemeente Schinnen

Locatie: nog nader te bepalen - volgt zo spoedig mogelijk

Hafa A1  15.30uur - 16.30uur ongestemd
Hafa A2  16.30uur - 17.30uur gestemd
Hafa A3  17.30uur - 18.30uur gestemd
Hafa B    18.30uur - 19.30uur
Hafa C/D 19.30uur - 20.30uur

Data theorielessen:

19
jan
2018
Start Theorielessen Stichting In Uitvoering Geleen
17:30 - 18:30
Hubertushuis De Boew ( ingang over de parkeerplaats aan de linkerkant) Jan Willenstraat 1 6166 AX Geleen

Hafa A    16.30uur - 17.30uur
Hafa B    17.30uur - 18.30uur

Data lessen:

| 17.12.2017 | Landelijke certificering voor Stichting In Uitvoering

Cultuur in Uitvoering beschikt sinds 1 december 2017 over het kwaliteitskenmerk Cultuurkeur (Ck).

 Kwaliteitskader Cultuureducatie en amateurkunst
Het certificaat is door het onafhankelijke bureau Hobéon verleend op basis van de toetsing die afgelopen oktober heeft plaatsgevonden. De certificering is bedoeld voor alle organisaties die werkzaam zijn in de cultuureducatie en amateurkunst. Het keurmerk is in het leven geroepen door Cultuurconnectie, de landelijke brancheorganisatie voor cultuureducatie en amateurkunst.

De certificering is landelijk in de plaats gekomen van de voormalige Rijkserkenning voor muziekscholen en creativiteitscentra.

De auditor van Hobéon heeft in de documentatie en tijdens de gesprekken op de audit-dag Cultuur in Uitvoering leren kennen “als een organisatie die met veel enthousiasme, motivatie en betrokkenheid werkt aan de ondersteuning van muziekverenigingen en de uitvoering van projecten”, aldus Dhr. Stoltenborg.
Hij constateerde ook dat Cultuur in Uitvoering aantoonbaar zicht heeft op de wensen van de klant.  “Zowel bij de amateurkunst als bij de cultuureducatie heeft CIU een vaste aanpak, als het nodig is wordt deze aangepast. Klanten, docenten en andere stakeholders worden, mede aan de hand van de uitkomsten van de evaluaties, betrokken bij de bijstellingen van het aanbod. “    

 

lees meerD
| 02.09.2017 | Deskundigheidsbevordering muziekonderwijs basisschool

Op de volgende scholen : de kleine Wereld Vaals, de Robbedoes Vaals, Op de Top Vijlen en de Loedoes Sittard zullen wij de komende jaren deskundigheidsbevordering toepassen en docententeams begeleiden richting specialisatie ten aanzien van muziekonderwijs.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het oranjefonds, fonds voor cultuurparticipatie en de  Provincie Limburg.
Samenwerkingspartner Huis van de kunsten

 

lees meerD
| 22.05.2017 | Geslaagden theorie-examens 2017
lees meerD