CULTUUR IN UITVOERING

Kunstzinnige vorming is belangrijk voor de persoonlijke en algemene ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen. Muziekonderwijs levert daaraan een belangrijke bijdrage.

Amateurkunst
Stichting In Uitvoering biedt verenigingsondersteuning, overdracht van kennis en vaardigheden om te komen tot kwalitatief goed muziekonderwijs voor muziekverenigingen.
Stichting In Uitvoering heeft een nieuwe, eigentijdse succesformule ontwikkeld voor het muzikaal opleiden van kinderen en jongeren van 6 t/m 21 jaar waarbij het onderwijs op een andere wijze wordt georganiseerd, dit in tegenstelling tot het traditionele muziekonderwijs zoals dat tot op heden in muziekscholen wordt gegeven.

Cultuureducatie
In nauwe samenwerking met gemeenten, muziekverenigingen en scholen maken kinderen kennis met het bespelen van muziekinstrumenten. Dit gebeurt door muziekprojecten in het onderwijs, het aanbieden van naschoolse activiteiten en het verzorgen van gastlessen.

ACTUEEL & AGENDA

10
nov
2018
Praktijkexamens Stichting Muziekonderwijs Opmaat & externe verenigingen (let op datum = onder voorbehoud)

MFC de Oirsprong In de Pollack 4 6438GG Oirsbeek
17
nov
2018
Praktijkexamens Stichting Muziekonderwijs Opmaat & externe verenigingen (let op datum = onder voorbehoud)

MFC de Oirsprong In de Pollack 4 6438GG Oirsbeek

 

| 17.12.2017 | Landelijke certificering voor Stichting In Uitvoering

Cultuur in Uitvoering beschikt sinds 1 december 2017 over het kwaliteitskenmerk Cultuurkeur (Ck).

 Kwaliteitskader Cultuureducatie en amateurkunst
Het certificaat is door het onafhankelijke bureau Hobéon verleend op basis van de toetsing die afgelopen oktober heeft plaatsgevonden. De certificering is bedoeld voor alle organisaties die werkzaam zijn in de cultuureducatie en amateurkunst. Het keurmerk is in het leven geroepen door Cultuurconnectie, de landelijke brancheorganisatie voor cultuureducatie en amateurkunst.

De certificering is landelijk in de plaats gekomen van de voormalige Rijkserkenning voor muziekscholen en creativiteitscentra.

De auditor van Hobéon heeft in de documentatie en tijdens de gesprekken op de audit-dag Cultuur in Uitvoering leren kennen “als een organisatie die met veel enthousiasme, motivatie en betrokkenheid werkt aan de ondersteuning van muziekverenigingen en de uitvoering van projecten”, aldus Dhr. Stoltenborg.
Hij constateerde ook dat Cultuur in Uitvoering aantoonbaar zicht heeft op de wensen van de klant.  “Zowel bij de amateurkunst als bij de cultuureducatie heeft CIU een vaste aanpak, als het nodig is wordt deze aangepast. Klanten, docenten en andere stakeholders worden, mede aan de hand van de uitkomsten van de evaluaties, betrokken bij de bijstellingen van het aanbod. “    

 

lees meerD
| 02.09.2017 | Deskundigheidsbevordering muziekonderwijs basisschool

Op de volgende scholen : de kleine Wereld Vaals, de Robbedoes Vaals, Op de Top Vijlen en de Loedoes Sittard zullen wij de komende jaren deskundigheidsbevordering toepassen en docententeams begeleiden richting specialisatie ten aanzien van muziekonderwijs.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het oranjefonds, fonds voor cultuurparticipatie en de  Provincie Limburg.
Samenwerkingspartner Huis van de kunsten

 

lees meerD